Тематика засідань


1. Енергоефективна архітектура та містобудування, сучасні енергоефективні конструктивні рішення та матеріали. Математичне та комп’ютерне моделювання в дослідженні об’єктів, процесів та систем енергозбереження.
2. Розвиток законодавчої бази в галузі енергоефективності. Сучасні освітні та інформаційні проекти присвячені енергоефективності. Енергоменеджмент та економіка енергоресурсозбереження.
3. Енергоресурсозбереження. Енергоефективні системи та технології енергогенерації, транспортування і споживання енергії. Комп’ютерні технології проектування та розрахунку систем теплогазопостачання.
4. Технології нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії в енергоощадній архітектурі та будівництві.
5. Інтеграція проблем енергоефективності в архітектурі та будівництва: ідеологія та концепції розвитку; інтегроване використання енергоощадних архітектурних, конструктивних та інженерно-технологічних рішень.